اکتبر 18, 2021

الدكتور فرزاد روشن ضمیر

دکتر روشن ضمیر هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی (PhD). برای اولین بار رژیم آنلاینی را طراحی کرده ام که افراد بتوانند در طول دوره با شخص خود من بطور دائم در ارتباط باشند و علاوه بر ارائه خدمات، مثل مربی در کنار آنها باشم تا در طی کاهش وزن خود، اصول لازم جهت یک رژیم اصولی و علمی را آموزش ببینند.